Proč nemám ty správné lidi?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Každý z nás si někdy položil tuto otázku pokud pracuje s lidmi a vede tým.

Přitahujeme do svého týmu lidi podle kvalit, které sami vyzařujeme .. ošklivá pravda že?

 

Ale velmi hluboká myšlenka. Ta skvělá věc na této větě je to, že když změníme věci uvnitř sebe a přístup tak se i okolní svět změní.

Jak do svého kolí přitáhnout kvalitnější kontakty a obchodní partnery? Více ve videu[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://youtu.be/_BOaXARgxoo“][/vc_column][/vc_row]

Osobní příběh

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ve svých videích často zpovídám jiné lidi. O tom jak začali, jaká byla jejich cesta a co je udělalo tím, kým jsou dnes …. Za pár dní budu zase o rok zkušenější, tak jsem tento moment chtěl využít proto abych vám dal nahlédnout do části svého životního příběhu.

Pokud vás zajímá, jaké byly mé začátky, jaké momenty mě ovlivnily na mé cestě, tak se vám toto video bude jistě líbit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://youtu.be/kgosGjeK8Co“][/vc_column][/vc_row]

Rozhovor: Lucie Baďurová a Jakub Milčák

[vc_row][vc_column][vc_column_text]V dnešním rozhovoru jsem pro vás vyzpovídal mladou krev, která má již po pár měsících velmi hezky našlápnuto.

Noví junior manažeři
Lucie Baďurová a Jakub Milčák

Proč začali?

Jaké byly jejich první kroky?

Jak skloubili novou aktivitu s dosavadní prací?

Na vše odpoví ve videu[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=-qtkIBBc98c&feature=youtu.be“][/vc_column][/vc_row]

Na bažine barák nepostavíš

[vc_row][vc_column][vc_column_text]“Špatný systém je lepší než žádný, protože systém lze zlepšovat ovšem nahodilost nikoli“ – jeden moudrý muž.

Raději u svého týmu vidím horší výsledky ale správné postupy. Než dosahování výsledků partizánskými metodami.

V síťování 1.0 – 90té léta platilo FIRMA = NÁBOŽENSTVÍ

Dnes je to ale jinak, dnes jdou do popředí osobnosti. Síťoví podnikatelé a sytémy jež vytvářejí.

Pracovním systémem se budete MUSET zabývat. Buď dříve nebo později … proč? Více ve videu[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=P8k1nKP2d0g&feature=youtu.be“][/vc_column][/vc_row]

Má smysl s tím dnes ještě začínat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Určitě jste si položili otázku s ohledem na perspektivu tohoto oboru.
Kolik lidí se tomu věnuje?

Lze v tom ještě dneska uspět?

Jaký je výhled odvětví na příští roky?

Poroste ten trh nebo se bude zmenšovat?

Chtějí lidé nakupovat tímto způsobem?

Na některé z nich vám odpovím v tomto videu a na další otázky pod videem.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://youtu.be/iC9159i61p8″][vc_column_text]

Rozhovor s německým odborníkem na síťový marketing

Trendy a sociální angažovanost v síťovém marketingu: Rozhovor s profesorem Zacharisem.

Jaké trendy v současné době vidíte v síťovém marketingu?

1. Profesionalizace ze strany síťových společností i ze strany jednotlivých sítí.

2. Mediální síť mezi zákazníky, sítěmi a společnostmi.

3. To vyžaduje, aby komunikace mezi zákazníky, sítěmi a společnostmi byla jednodušší a rychlejší.

4. Tím se také daří oslovit nové skupiny zákazníků.

5. Internacionalizace podnikání.

6. Distribuční kanál je politicky, sociálně a ekonomicky uznávaný za plnohodnotný prodejní kanál a vychází z tzv. „špinavého rohu“, podobně jako je tomu v Rakousku již mnoho let. “

Jaké výhody přináší síťový marketing prodejním partnerům?

„Networker je nezávislý a samostatně výdělečně činný. To mu dává příležitost ovlivnit jeho rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Vstup do této činnosti je poměrně snadný pro Networkery, kteří nejsou vázáni na specifické vzdělání a můžou si dovolit menší riziko. První krok pro podnikání je networkerům umožněn s velkými výhodami a nezačínají tak úplně „od nuly“. Školení poskytovaná síťovou společností jsou většinou zdarma. Kromě toho jsou týmovými hráči a mohou používat již zavedený podnikový systém, včetně účetnictví a logistiky, síťové společnosti. Stejně tak jsou jim poskytnutá povolení, ale bez licenčního poplatku. Šance jsou obrovské a tím mohou dosahovat vyššího prodeje produktů a celkově zvyšovat výnos.

Síťová společnost může outsourcovat tržby a zaměřit se na vývoj produktů, výrobu a logistiku. Klíčem k úspěchu spočívá také v tréninku a motivaci Networkerů.“

Jaké jsou výhody síťového marketingu pro spotřebitele?

„Spotřebitel obdrží osobní konzultaci a informace o výrobku obvykle doma nebo ve známém prostředí. Má také přístup k vysoce kvalitním produktům, které jsou často tak inovativní, že nejsou komerčně dostupné. Spokojenost zákazníka a dlouhodobé, udržitelné vztahy se zákazníky jsou nejdůležitějším faktorem úspěchu v Networkingu. Proto se může zákazník i po prodeji obrátit vždy s důvěrou na svého osobního poradce.“

Obhájci spotřebitelů opakovaně varují před takzvanými systémy sněhové koule. Proč?

„Stejně jako v každém odvětví, i zde v přímém prodeji jsou ‚černé ovce‘. Ponziho systémy jsou ilegální a nesmí být zaměňovány se síťovým marketingem. Pyramidové schéma není primárně o distribuci produktů. Namísto provize za prodej produktů je provize za nábor distribučních partnerů. A dost často bývá také vyžadován poplatek za odměnu. Tento systém je často doprovázen vysokým finančním závazkem ke školení a minimální množství aktivity, jakož i tresty pro účastníky. “

Jaký je rozdíl mezi programem Ponzi a úspěšnou síťovou marketingovou společností?

„V síťovém marketingu jsou obchodní systémy navrženy dlouhodobě. K dispozici jsou produkty s vysokou kvalitou a rozsáhlými výhodami. Síťová společnost investuje do výcviku distributorů a má zájem na udržitelném úspěchu. Výplata provizí se provádí pouze za prodej produktů. Kupní cena produktů je stejná pro všechny úrovně a distribuční partnery. Totéž platí pro maloobchodní cenu. Výrobky proto nejsou účtovány z úrovně na úroveň s přirážkou, dokud nejsou prodávány na konci řetězce, jak je tomu v případě programu Ponzi. “

Proč myslíte, že existují předsudky o síťovém marketingu jako o distribučním kanálu?

„Předsudky jsou často založeny na smíchání pyramidových systémů na jedné straně a síťového marketingu na straně druhé. Existují také historické důvody. V sedmdesátých a osmdesátých letech působily společnosti v Německu, což způsobilo jejich negativní dopad s příslibem rychlého bohatství. Zejména ve finančním sektoru, který byl do té doby považován za dobrý, poctivý obchod v Německu, inzerované společnosti s astronomickými kurzy připravili zákazníky o jejich těžce vydělané úspory. Dokonce i dnes mají některé IHK v Německu negativní postoj. Kromě toho můžou negativně působit i samotní „týmoví hráči“ jednotlivých společností. Například pokud takový síťový partner není úspěšný převážně vlastním zaviněním (například nedostatek sebekázně a nedostatek self-motivace, což jsou základní předpoklady pro úspěch). Bohužel i toto vrhá na celou organizaci špatný stín a tím kolikrát na celý síťový marketing.“

Jakou roli hraje téma sociální a ekologické udržitelnosti v síťovém marketingu?

„Stejně jako všude jinde i v síťovém marketingu hraje důležitou roli, zda společnost působí ekonomicky, ekologicky a společensky odpovědně. To se vyžaduje zejména pro vysoce kvalitní, inovativní produkty síťového marketingu. Networker může zahrnout společenský a ekologický závazek do svého prodejního hřiště jako další argument nebo téma a vytvořit tak důvěru.“

Jak může členství v NFH pomoci networkerům, aby prokázali svůj sociální závazek?

„Členové Networker for Humanity eV představují své sdružení s logem NfH ve svém sdělení, např. ve svém e-mailovém podpisu. To dává síti jedinečnou pozici ve srovnání s konkurencí. Dokazuje tak, že pomáhá jiným znevýhodněným osobám jako nezávislý podnikatel. Webová stránka NFH podrobně dokumentuje, které projekty humanitární pomoci NFH podporuje. Skutečnost, že lidé zapojení do NFH jsou dobrovolníci, je dalším přesvědčivým argumentem.“

Co dělá NfH tak zvláštní?

„Humanitární asociace Networker for Humanity organizuje pomoc pro znevýhodněné osoby a osoby v nouzi. Podporuje řadu projektů v Německu a po celém světě. V tomto odvětví je síťový marketing spojen mezi podniky. Průmysl demonstruje, že síťový marketing není strojem za studena, ale že zde jsou lidé, kteří se chtějí podělit o váš úspěch.“

Je síťový marketing podnikání 21. století?

„Síťový marketing je jistě úspěšným obchodním modelem pro 21. století. Dnešní generace mladých dospělých ‚digitálních nomádů‘ má moderní postoj k práci. Nechce se zapojit do pevných hierarchií, ale chce pracovat pro sebe. Kromě toho dnes hraje důležitou roli vyvážená rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Síťový marketing splňuje tyto požadavky zvláštním způsobem. Vzhledem k tomu, že síťový podnik je samostatně výdělečně činný a nezávislý, aniž by musel nést rizika klasického podnikatele. Určuje úroveň svých příjmů i díky své míře odhodlání a prodeje produktů. To je pro mnoho lidí extrémně spravedlivé a přitažlivé.“

Jaké vlastnosti vyžaduje úspěšný síťový partner?

„Musí umět přesvědčit, aby se přiblížil lidem a inspiroval je. Potřebuje pozitivní charisma, empatii, disciplínu a musí se vrátit do práce i po porážce. Networker svou osobností prezentuje své produkty a služby. Musí být schopen sebereflexe a neustále tu být pro své zákazníky. Ne každý to může dělat, ale obvykle existují školení, motivace a podpora ze síťových společností.“

Jaké kroky musí zakladatel / budoucí zákazník podniknout, aby se zapojil do síťového marketingu?

„Za prvé, začátečník potřebuje určitou vazbu s výrobkem nebo službou, aby ho přesvědčivě prodal. Otázkou je, které produkty a služby mě osobně zajímají. Pak je důležité najít vhodnou síťovou společnost. Zde je možné zkontrolovat, zda je společnost nějaký čas aktivní a úspěšná na trhu, zda je obchodní adresa legitimní a zda je společnost členem sdružení, podléhá určitým pravidlům obchodní praxe. Při náboru známými nebo přáteli do síťového marketingu je důležité si položit otázku, zda je sponzor nebo mentor vzorovým příkladem a zda existuje emocionální a pozitivní vztah. Další vstup je často poměrně rychlý a snadno zvládnutelný prostřednictvím výcvikových kurzů, setů pro začátečníky atd.“

Které produkty jsou obzvláště vhodné pro distribuci v síťovém marketingu a které naopak nejsou?

„V síťovém marketingu často najdete inovativní produkty, které potřebují vysvětlení, které vyžadují osobní poradenství. Navíc jsou to často spotřební produkty, které vedou k následným nákupům. Příklady jsou kosmetika, doplňky stravy, čisticí prostředky atd.“

Osobní prodej a distribuce v digitálním věku, rozpor?

„Moderní síťové společnosti spojují prodej prostřednictvím internetových obchodů s osobními prodeji. Navíc internet umožňuje digitální propojení mezi společnostmi, prodejními partnery a zákazníky. To zrychluje a profesionalizuje procesy. Například školení lze provést prostřednictvím webových seminářů, což eliminuje čas a náklady na cestování, hotelové pobyty a další. Intranet pro partnery, kde Networkeři dostanou kdykoliv přehled o svých objednávkách, prodeji a provizích, zajišťuje transparentnost a důvěru v síti společnosti. Internet a sociální média nestojí v cestě osobního prodeje, ale naopak ho podporují.“

Děkuji za rozhovor!

Profesor Michael M. Zacharias je jedním z nejvýznamnějších vědců a konzultantů přímého prodeje. Publikoval řadu studií a publikací o síťovém marketingu a je vyhledávaným mluvčím u průmyslových akcí. Je také zakládajícím členem NfH e.V ..[/vc_column_text][cmo_button caption=“ODKAZ NA STAŽENÍ REPORTU ZA ROK 2016 V OBORU PŘÍMÉHO PRODEJE“ link=“https://jirisedek.com/wp-content/uploads/2018/02/Seldia-AR-2017.pdf“ link_type=“fancybox-link“ size=“large“ shape=“shape-round“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]